JAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM ?

Aby zostać mieszkańcem naszego domu należy:

 1. Złożyć pismo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z prośbą o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu . Pismo to można złożyć w najbliższym dzielnicowym  punkcie pomocy społecznej,  w okolicy swojego zamieszkania. Postępowanie w sprawie skierowania zostanie wszczęte w ciągu 14 dni od dnia złożenia pisma.
 1. Współpracować z pracownikiem socjalnym, który odwiedzi Panią/Pana w ich mieszkaniu i będzie prowadził postępowanie zmierzające do ustalenia potrzeby skierowania do domu pomocy społecznej i wydania właściwej decyzji administracyjnej.
 1. Złożyć odpowiednie dokumenty, o które poprosi pracownik socjalny. Są to m.in:
 • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • orzeczenie o niepełnosprawności – jeżeli posiada
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego – ustalającego wysokość renty lub emerytury
 1. Oczekiwać na decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu

Po uzyskaniu takiej decyzji każda osoba umieszczana jest na liście osób oczekujących. W chwili gdy nadejdzie czas przyjęcia do Domu otrzyma Pani/Pan decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej oraz decyzję o odpłatności. Wtedy też odwiedzi Państwa upoważniony pracownik domu pomocy społecznej, który zaprosi do przyjścia do naszego Domu, poinformuje jakie niezbędne rzeczy należy zabrać ze sobą i udzieli wszystkich niezbędnych informacji aby przyjazd i pobyt u nas był dla Państwa prosty i przyjemny.

Informacja dla osób nie mieszkających w Zabrzu

Osoby mieszkające poza Zabrzem składają pismo z prośbą o skierowanie do naszego Domu w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla  swojego miejsca zamieszkania. Informację o jego usytuowaniu można znaleźć w każdym urzędzie administracji samorządowej w miejscu zamieszkania ( sołtys, wójt, urząd gminy

Zasady odpłatności:

 1. Mieszkaniec musi udokumentować swój dochód lub dochód w rodzinie. Od tego zależy wysokość ponoszonej odpłatności. Mieszkaniec płaci bowiem 70% swojego dochodu bez względu na jego źródło i wysokość.
 2. Resztę odpłatności do wysokości kosztu pobytu ponosi osoba zobowiązana do alimentacji- jeżeli taka jest i posiada odpowiednio wysokie dochody
 3. Gmina , w której Pani/Pan mieszka.