TERAPIA ZAJĘCIOWA

Terapia zajęciowa – leczenie pracą, działaniem, twórczością. Głównym celem terapii zajęciowej jest umożliwienie mieszkańcom pełnego uczestnictwa w normalnym życiu. Punktem wyjścia jest założenie, że zajęcie się czymś sensownym poprawia psychiczną i fizyczną kondycję pacjenta i ma fundamentalne znaczenie dla ułatwienia mu powrotu „na łono społeczeństwa”.Zajęcia w terapii zajęciowej podnoszą wartość podopiecznego jako jednostki społecznej, dają nowe możliwości życiowe, rozwijają wyobraźnię i zainteresowania. Zajęcia inspirują ,także do wyrażania siebie w nowych technikach, odwraca uwagę o ciągłej myśli o chorobie, usuwają lęk i wypełniają czas.

W Naszym domu podejmowany jest szereg działań w ramach terapii zajęciowej:

Warsztaty w pracowni terapii zajęciowej:

 • Zajęcia plastyczne np.: malowanie, rysowanie, wykonywanie obrazów rożnymi technikami, lepienie z masy solnej, decoupage, wykonywanie kartek okolicznościowych, elementów dekoracyjnych, itp.
 • Zajęcia papieroplastyczne: quilling, origami, kwiaty z papieru.
 • Robótki ręczne np.: wyszywanie, szycie, robótki na drutach i szydełku.
 • Praca w drewnie np.: wykonywanie karmników, obróbka przedmiotów pod decoupage.
 • Praca w metalu np.: drzewka szczęścia.
 • Zajęcia porządkowe w pracowni np.: segregacja materiałów, dbanie o kwiaty

Zajęcia terapeutyczne:

 • Arteterapia: terapia sztuka, kontakt bierny lub czynny ze sztuka i kultura (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo, dekoratorstwo itp.)
 • Biblioterapia: terapia poprzez literaturę; ukierunkowane czytelnictwo, dostarczające tematów do rozmów, nowego spojrzenia na własne problemy, prasówka.
 • Muzykoterapia: muzykoterapia bierna – muzyka aktywizująca, relaksacyjna

muzykoterapia czynna – nauka śpiewania nowych piosenek, śpiewania utworów znanych i lubianych, popularnych, ludowych czy biesiadnych.

 • Choreoterapia: tańce integracyjne, ćwiczenia muzyczno – ruchowe
 • Ludoterapia: gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej, rozwijanie orientacji, pomysłowości, uzupełnianie wiadomości oraz umiejętności podejmowania decyzji.
 • Filmoterapia: projekcje filmów i dyskusje
 • Kąciki kulinarne: przygotowywanie potraw, degustacje
 • Silvoterapia: spacery, kontakt z przyrodą, wycieczki krajoznawcze i plenerowe
 • Obchody uroczystości i świąt okolicznościowych: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki, Urodziny miesiąca, itp.
 • Udział w imprezach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego

Udział w zajęciach jest dobrowolny i uwzględnia możliwości oraz zainteresowania mieszkańców. Terapia prowadzona jest na poszczególnych piętrach – świetlice, kuchenki, biblioteka, hol, a także w pracowni terapii zajęciowej. Mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie opuszczają pokoju, mają zapewnioną terapię przy łóżkową (indywidualna).