USŁUGI SOCJALNE

Naszym mieszkańcom każdego dnia staramy się zapewnić odpowiednią atmosferę nacechowaną życzliwością i tolerancją, oraz spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu i nie tylko.
Ponadto zapewniamy:

 • odpowiednie warunki mieszkaniowe zgodnie z obowiązującym standardem

 • pełne wyżywienie – w tym również dietetyczne

 • pranie, prasowanie i naprawę odzieży osobistej mieszkańców Domu

 • utrzymanie stanu sanitarno-higienicznego wszystkich pomieszczeń Domu

 • dostęp do prasy, kultury, oświaty i rekreacji

Pracownicy Socjalni Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu realizują następujące zadania:

 • Wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej, w celu ustalenia jej aktualnej sytuacji życiowej oraz udzielenie informacji o warunkach przyjęcia do Domu

 • przyjęcie mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej

 • pomoc w zapoznaniu się z topografią Domu

 • tworzenie wstępnego planu wsparcia

 • pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych takich jak zameldowanie, wyrobienie niezbędnych dokumentów, likwidacja mieszkania, wypowiedzenie umów z gazownią, elektrownią, firmą telekomunikacyjną i innych

 • pomoc w złożeniu wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

 • pomoc w załatwianiu spraw komorniczych i sądowych

 • pomoc z robieniu drobnych zakupów

 • pomoc w zabezpieczeniu środków finansowych na koncie depozytowym, oraz pomoc w zarządzaniu tymi środkami.

 • nadzór nad odpłatnością za pobyt w DPS

 • pomoc w organizacji i funkcjonowaniu Rady Samorządu Mieszkańców

 • aktualizacja wywiadów środowiskowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 • pomoc rodzinom w organizacji pochówku mieszkańców DPS, a także organizacja pochówku dla mieszkańców DPS którzy nie mają rodziny

 • likwidacja depozytów po zmarłym mieszkańcu