OPIEKA MEDYCZNA

Naszym mieszkańcom w zakresie opieki medycznej zapewniamy:

 • całodobową opiekę pielęgniarską

 • konsultacje lekarza rodzinnego w DPS

 • konsultacje lekarza psychiatry i diabetologa w DPS

 • konsultacje lekarzy specjalistów poza DPS – zapewniamy transport

 • zaopatrzenie w zlecone leki

 • przygotowanie i podawanie leków różnymi drogami

 • wykonywanie opatrunków

 • pielęgnację p/odleżynową i p/odparzeniową

 • wykonywanie zleconych iniekcji: domięśniowych, dożylnych, podskórnych

 • podawanie zleconych wlewów kroplowych

 • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

 • karmienie sondą

 • udzielanie pierwszej pomocy w różnych wypadkach oraz w stanach zagrożenia życia

 • tlenoterapię-koncentrator tlenu