O NAS

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu przy ulicy Matejki 62 powstał w 1970 r. jako Dom Zasłużonego Górnika. Obecnie jest jednostką samorządu terytorialnego Gminy Zabrze i przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.

    Dom zamieszkuje 100 mieszkańców, którzy z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki i wsparcia. Dom zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających. Organizowana jest również pomoc mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. W Domu zaspokajane są potrzeby bytu związane ze snem, pożywieniem, odzieżą, praniem oraz odpowiednim wyposażeniem pokoju. Naszym mieszkańcom zapewniamy kompleksową opiekę rehabilitacyjną mającą na celu podnoszenie, utrzymanie lub przywrócenie utraconej sprawności. Szeroka gama różnorodnych form usprawniania ruchowego przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Prowadzimy różnorodne formy terapii zajęciowej, które dają mieszkańcom nowe możliwości życiowe, rozwijają osobowość, wyobraźnię i zainteresowania a także inspirują do wyrażania siebie. Są ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z profesjonalnej opieki psychologa. Wsparcie udzielane osobom starszym stwarza wiele możliwości psychicznego oddziaływania, wiedzie do przezwyciężania apatii, bierności, poczucia mniejszej wartości oraz nieużyteczności.Prowadzimy również pracę socjalną, która ma na celu osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów czy pokonywaniu trudności. Wykwalifikowana i sumienna kadra pracowników zapewnia każdemu Mieszkańcowi wysoką jakość świadczonych przez nas usług.