PSYCHOLOG

12705560_1507453459564020_2544207068922478524_n

Wspłópracując z zespołem terapeutycznym, celem pracy psychologa  w DPS jest:

  • określenie potrzeb i oczekiwań podopiecznego,
  • poprawa ogólnego stanu i samopoczucia mieszkańca,
  • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości,
  • wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
  • zwiększanie motywacji oraz umiejętności wykorzystywania swoich możliwości,
  • udzielanie wparcia rodzinom mieszkańców,
  • stymulacja funkcji poznawczych,
  • zmniejszanie natężenia objawów chorobowych,
  • niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia, odizolowania.

Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o wywiad, obserwację, analizę dokumentacji medycznej, socjalnej, testy i kwestionariusze. Poza tym psycholog w swojej pracy wykorzystuję także elementy psychoterapii podtrzymującej, behawioralno – poznawczej  oraz rehabilitacji neuropsychologicznej. Świadczy także nie tylko pomoc psychologiczną dla mieszkańców DPS, ale także udziela wsparcia i porad pracownikom oraz rodzinom mieszkańców.